Ενέργειες

Τύπου A, έγχρωμο φιλμ

Από The Stelios Files

Έγχρωμο φιλμ ισορροπημένο για φωτεινές πηγές σε θερμοκρασία χρώματος 3400° K. Τέτοια φιλμ σπάνια χρησιμοποιούνται σήμερα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ