Τριοθειικό αμμώνιο


Διαλύτης του αργύρου που χρησιμοποιείται σε μερικές διαλύσεις λεύκανσης στερέωσης για να μετατρέπει τα ανεπιθύμητα αλογονίδια του αργύρου (συμπεριλαμβανομένου του επαναλογονοποιημένου από τη λεύκανση μεταλλικού αργύρου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ