Ενέργειες

Τοπικός έλεγχος

Από The Stelios Files

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την πρόσθεση ή αφαίρεση του ποσού της έκθεσης ή του φιλτραρίσματος σε συγκεκριμένες περιοχές της φωτογραφίας για παράδειγμα, τοπική υπέρ ή υποέκθεση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ