Ενέργειες

Ταχύτητα

Από The Stelios Files

Ευαισθησία ενός φωτογραφικού γαλακτώματος στο φως. Υπάρχουν συστήματα κατάταξης της ταχύτητας των φιλμ όπως το ASA, ISO, DIN ή GOST. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του φιλμ, τόσο πιο γρήγορα αντιδρά στο φως.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ