Ενέργειες

Συμβολή

Από The Stelios Files

Το φαινόμενο κατά τη συνάντηση των φωτεινών κυμάτων όπου το ένα ενισχύει ή αποκλείει το άλλο. Μπορεί να δημιουργήσετε χρώματα και επίσης μία φωτογραφική εικόνα, όπως στην ολογραφία.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ