Ενέργειες

Συγχρονισμός φλας

Από The Stelios Files

Μέθοδος συγχρονισμού της διάρκειας της λάμψης του φλας με το μέγιστο άνοιγμα του φωτοφράχτη. Συνήθως υπάρχουν δυο ρυθμίσεις πάνω στη μηχανή, Χ και Μ. Η ρύθμιση Χ είναι για το ηλεκτρονικό φλας και η Μ για λάμπες φλας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ