Ενέργειες

Σταθεροποιητής

Από The Stelios Files

Εμφανιστική διάλυση που χρησιμοποιείται στην έγχρωμη φωτογραφία και κάνει τις χρωστικές περισσότερο σταθερές και ανθεκτικές.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ