Ενέργειες

Σταθερής εστίασης μηχανή

Από The Stelios Files

Μηχανή που δεν έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της εστίασης. Ο φακός συνήθως είναι ρυθμισμένος για την υπερεστιακή απόσταση, η οποία σε συνδυασμό με ένα μικρό διάφραγμα δίνει εικόνες με ικανοποιητική ευκρίνεια από μερικά μέτρα μέχρι το άπειρο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ