Ενέργειες

Σημείο λήψης

Από The Stelios Files

Η θέση της μηχανής σε σχέση με το θέμα. Όταν το σημείο λήψης μεταβάλλεται αλλάζει και η προοπτική.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ