Ενέργειες

Σημάδια στεγνώματος

Από The Stelios Files

Σημάδια που αφήνει πάνω στο γαλάκτωμα των φιλμ το ανομοιόμορφο στέγνωμα.

Σε αντίθεση με τα σημάδια πάνω στη βάση του φιλμ που μπορούν να απομακρυνθούν τα σημάδια πάνω στο γαλάκτωμα είναι μόνιμα και φαίνονται κατά την εκτύπωση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ