Ενέργειες

Μέτρηση ανακλώμενου φωτός

Από The Stelios Files

Φωτομέτρηση που γίνεται με ένα φωτόμετρο στραμμένο προς το θέμα έτσι ώστε να μετρήσει το φως που ανακλάται από αυτό.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ