Ενέργειες

Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αρχιτεκτονική του Unix»

Από The Stelios Files

(Νέα σελίδα με '{| || thumb|600px|left| | style="vertical-align:top"| Το Unix αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: τον πυρήνα, το κέλυφος και τις εντολές και τις εφαρμογές χρήστη. Ο πυρήνας και το κέλυφος είναι η καρδιά και η ψυχή του λειτουργικού συστήματος. '''Ο πυρήνας (Kernel)''' είνα...')
 
μ
 
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
'''Ο πυρήνας (Kernel)''' είναι η καρδιά του λειτουργικού συστήματος. Αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή (hardware) και τις περισσότερες εργασίες όπως η διαχείριση μνήμης, ο προγραμματισμός εργασιών και την διαχείριση αρχείων. Ο πυρήνας δέχεται τα δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης μέσω του κελύφους και έχει πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή για να εκτελέσει πράγματα όπως η εκχώρηση μνήμης και η αποθήκευση αρχείων.
'''Ο πυρήνας (Kernel)''' είναι η καρδιά του λειτουργικού συστήματος. Αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή (hardware) και τις περισσότερες εργασίες όπως η διαχείριση μνήμης, ο προγραμματισμός εργασιών και την διαχείριση αρχείων. Ο πυρήνας δέχεται τα δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης μέσω του κελύφους και έχει πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή για να εκτελέσει πράγματα όπως η εκχώρηση μνήμης και η αποθήκευση αρχείων.


'''Το κέλυφος (Shell)''' είναι μια διεπαφή που επεξεργάζεται τα αιτήματά σας. Όταν πληκτρολογείτε μια εντολή στο τερματικό, μεταφράζει τις εντολές που καταχωρούνται στη γραμμή εντολών και καλεί τα απαραίτητα προγράμματα για να κάνουν τη δουλειά. Οι εντολές που εισάγετε είναι προγράμματα τα ίδια, οπότε μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η γραμμή εντολών θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και θα περιμένει περαιτέρω εισαγωγή. Το κέλυφος χρησιμοποιεί τυπική σύνταξη για όλες τις εντολές. ''C Shell'', ''Bourne'' ''Shell'' και το ''Korn Shell'' είναι τα πιο διάσημα κελύφη που είναι διαθέσιμα με το μεγαλύτερο μέρος του Unix παραλλαγές.
'''Το κέλυφος (Shell)''' είναι μια διεπαφή που επεξεργάζεται τα αιτήματά σας. Όταν πληκτρολογείτε μια εντολή στο τερματικό, μεταφράζει τις εντολές που καταχωρούνται στη γραμμή εντολών και καλεί τα απαραίτητα προγράμματα για να κάνουν τη δουλειά. Οι εντολές που εισάγετε είναι προγράμματα τα ίδια, οπότε μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η γραμμή εντολών θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και θα περιμένει περαιτέρω εισαγωγή. Το κέλυφος χρησιμοποιεί τυπική σύνταξη για όλες τις εντολές. ''C Shell'', ''Bourne'' ''Shell'' και το ''Korn Shell'' είναι τα πιο διάσημα κελύφη που είναι διαθέσιμα στο μεγαλύτερο μέρος του σε όλες τις παραλλαγές του Unix.


Ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας του κελύφους και του πυρήνα είναι η αντιγραφή ενός αρχείου. Εάν θέλετε να αντιγράψετε ένα αρχείο με το όνομα "file1" και να ονομάσετε το αντίγραφο "file2", θα εισαγάγετε "''cp file1 file2''" στη γραμμή εντολών. Το κέλυφος θα αναζητήσει το πρόγραμμα "cp" και στη συνέχεια θα πει στον πυρήνα να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα στο " file1" και θα ονομάσει την έξοδο " file2". Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, το κέλυφος σας επιστρέφει στην γραμμή εντολών περιμένοντας περισσότερες εντολές.
Ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας του κελύφους και του πυρήνα είναι η αντιγραφή ενός αρχείου. Εάν θέλετε να αντιγράψετε ένα αρχείο με το όνομα "file1" και να ονομάσετε το αντίγραφο "file2", θα εισαγάγετε "''cp file1 file2''" στη γραμμή εντολών. Το κέλυφος θα αναζητήσει το πρόγραμμα "cp" και στη συνέχεια θα πει στον πυρήνα να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα στο " file1" και θα ονομάσει την έξοδο " file2". Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, το κέλυφος σας επιστρέφει στην γραμμή εντολών περιμένοντας περισσότερες εντολές.

Τελευταία αναθεώρηση της 16:47, 17 Απριλίου 2022

Unix architecture.jpg

Το Unix αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: τον πυρήνα, το κέλυφος και τις εντολές και τις εφαρμογές χρήστη.

Ο πυρήνας και το κέλυφος είναι η καρδιά και η ψυχή του λειτουργικού συστήματος.

Ο πυρήνας (Kernel) είναι η καρδιά του λειτουργικού συστήματος. Αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή (hardware) και τις περισσότερες εργασίες όπως η διαχείριση μνήμης, ο προγραμματισμός εργασιών και την διαχείριση αρχείων. Ο πυρήνας δέχεται τα δεδομένα που καταχωρεί ο χρήστης μέσω του κελύφους και έχει πρόσβαση στο υλικό του υπολογιστή για να εκτελέσει πράγματα όπως η εκχώρηση μνήμης και η αποθήκευση αρχείων.

Το κέλυφος (Shell) είναι μια διεπαφή που επεξεργάζεται τα αιτήματά σας. Όταν πληκτρολογείτε μια εντολή στο τερματικό, μεταφράζει τις εντολές που καταχωρούνται στη γραμμή εντολών και καλεί τα απαραίτητα προγράμματα για να κάνουν τη δουλειά. Οι εντολές που εισάγετε είναι προγράμματα τα ίδια, οπότε μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η γραμμή εντολών θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και θα περιμένει περαιτέρω εισαγωγή. Το κέλυφος χρησιμοποιεί τυπική σύνταξη για όλες τις εντολές. C Shell, Bourne Shell και το Korn Shell είναι τα πιο διάσημα κελύφη που είναι διαθέσιμα στο μεγαλύτερο μέρος του σε όλες τις παραλλαγές του Unix.

Ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας του κελύφους και του πυρήνα είναι η αντιγραφή ενός αρχείου. Εάν θέλετε να αντιγράψετε ένα αρχείο με το όνομα "file1" και να ονομάσετε το αντίγραφο "file2", θα εισαγάγετε "cp file1 file2" στη γραμμή εντολών. Το κέλυφος θα αναζητήσει το πρόγραμμα "cp" και στη συνέχεια θα πει στον πυρήνα να εκτελέσει αυτό το πρόγραμμα στο " file1" και θα ονομάσει την έξοδο " file2". Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, το κέλυφος σας επιστρέφει στην γραμμή εντολών περιμένοντας περισσότερες εντολές.

Εντολές και βοηθητικά προγράμματα: Υπάρχουν περισσότερες από 250 τυπικές εντολές συν πολλές άλλες παρέχονται μέσω λογισμικού τρίτων. Όλες οι εντολές συνοδεύονται από διάφορες επιλογές.

Πηγές