Ενέργειες

MediaWiki

Common.js

Από The Stelios Files

Σημείωση: μετά την αποθήκευση, ίσως χρειαστεί να παρακάμψετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να δείτε τις αλλαγές.

  • Firefox / Safari: Κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στο κουμπί Ανανέωση ή πιέστε Ctrl-F5 ή Ctrl-R (⌘-R σε Mac)
  • Google Chrome: Πιέστε Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R σε Mac)
  • Internet Explorer: Κρατήστε πατημένο το Ctrl κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στο κουμπί Ανανέωση, ή πιέστε Ctrl-F5
  • Opera: Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη από το μενού Εργαλεία → Προτιμήσεις
/* Οποιοσδήποτε κώδικας JavaScript εδώ θα φορτωθεί για όλους τους χρήστες σε κάθε φόρτωση σελίδας. */