Ενέργειες

MediaWiki

Common.css

Από The Stelios Files

Σημείωση: μετά την αποθήκευση, ίσως χρειαστεί να παρακάμψετε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας για να δείτε τις αλλαγές.

 • Firefox / Safari: Κρατήστε πατημένο το Shift κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στο κουμπί Ανανέωση ή πιέστε Ctrl-F5 ή Ctrl-R (⌘-R σε Mac)
 • Google Chrome: Πιέστε Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R σε Mac)
 • Internet Explorer: Κρατήστε πατημένο το Ctrl κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στο κουμπί Ανανέωση, ή πιέστε Ctrl-F5
 • Opera: Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη από το μενού Εργαλεία → Προτιμήσεις
/* Το τοποθετημένο εδώ CSS θα εφαρμοστεί σε όλα τα skins */
.keywords {
  display: none;
}
.tocnumber { display: none; }
.mw-headline-number { display: none; }
/* controls the main body area styling */
#p-cactions {
  padding-top: 1.5em;
  padding-bottom: .5em;
  background-color: #f6f6f6;
  border-left: 1px solid #ccc;
  border-right: 1px solid #ccc;
}