Ενέργειες

MediaWiki

Common.css

Από The Stelios Files

/* Το τοποθετημένο εδώ CSS θα εφαρμοστεί σε όλα τα skins */
.keywords {
  display: none;
}
.tocnumber { display: none; }
.mw-headline-number { display: none; }
/* controls the main body area styling */
#p-cactions {
  padding-top: 1.5em;
  padding-bottom: .5em;
  background-color: #f6f6f6;
  border-left: 1px solid #ccc;
  border-right: 1px solid #ccc;
}