Ενέργειες

Χρωματική ισορροπία

Από The Stelios Files

Ρυθμίσεις στην έγχρωμη φωτογραφική διαδικασία που εξασφαλίζουν την πιστή αναπαραγωγή μίας ουδέτερης κλίμακας τόνων του γκρι.

Ένα γκρι θέμα δηλαδή δε θα έχει κάποια έγχρωμη απόχρωση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ