Ενέργειες

Χρωματική εκτροπή

Από The Stelios Files

Η ανικανότητα ενός φακού να φέρει διαφορετικές ακτίνες έγχρωμου φωτός που ανακλώνται από ένα ίδιο επίπεδο του θέματος, σε ένα κοινό σημείο εστίασης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ