Ενέργειες

Χρήστης

John

Από The Stelios Files

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ... ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Πρώτοι αριθμοί

ΘΕΩΡΙΑ
Πρώτος λέγεται ένας φυσικός αριθμός αν διαιρείται μόνο από το 1 και τον εαυτό του, πχ Οι 2, 3, 5, 7, 11, ... είναι πρώτοι αριθμοί.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρμογή που ακολουθεί είναι γραμμένη με Java Script από τον Γιάννη Τόγια. (Νοέμβριος 2002) και παρουσιάζει τους πρώτους αριθμούς που παρεμβάλλονται δυό φυσικών αριθμών.

Βλέπε περισότερα στη σελίδα εδώ