Ενέργειες

Χαρακτηριστική καμπύλη

Από The Stelios Files

Γραφική αναπαράσταση της ανταπόκρισης ενός έγχρωμου χαρτιού ή φιλμ κάτω από γνωστές συνθήκες. Φανερώνει τη σχέση ανάμεσα στην έκθεση και την πυκνότητα κάθε χρώματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ