Ενέργειες

Φωτοφράχτης

Από The Stelios Files

Μηχανικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του χρόνου επίδρασης του φωτός πάνω σ' ένα φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα.

Οι δύο περισσότερο κοινοί τύποι είναι ο διαφραγματικός και ο φωτοφράχτης εστιακού επιπέδου.

1 Φωτοφράχτης ανάμεσα στο φακό

Φωτοφράχτης τοποθετημένος ανάμεσα στα στοιχεία ενός σύνθετου φακού. Είτε ένας φωτοφράχτης μεταλλικός κοντά στο διάφραγμα, είτε ένας διαφραγματικός φωτοφράχτης.

2 Φωτοφράχτης εστιακού επιπέδου

Σύστημα φωτοφράχτη που χρησιμοποιεί δύο κουρτίνες ακριβώς μπροστά από το εστιακό επίπεδο. Η έκθεση γίνεται καθώς ένα κενό ανάμεσα στις δύο κουρτίνες περνά κατά μήκος του φιλμ. Μεταβάλλοντας το κενό αυτό μεταβάλλεται και η έκθεση.

3 Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ