Ενέργειες

Φωτομικρογραφία

Από The Stelios Files

Φωτογραφία μεγεθυσμένων αντικειμένων με τη βοήθεια μηχανής προσαρμοσμένης σε ένα μικροσκόπιο. Η μεγέθυνση του ειδώλου είναι συνήθως μεγαλύτερη από 10X.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ