Ενέργειες

Φωτιστικό spot

Από The Stelios Files

Τεχνητή (συνήθως βολφραμίου) πηγή φωτισμού που χρησιμοποιεί ένα φακό φρέσνελ (συγκεντρωτικό) και ένα απλό σύστημα εστίασης για να δώσει μία δέσμη σκληρού φωτός, ελεγχόμενου πλάτους και έντασης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ