Ενέργειες

Φωτεινό πεδίο

Από The Stelios Files

Μέθοδος φωτισμού που χρησιμοποιείται στη φωτομικρογραφία που παρουσιάζει το θέμα σε συνδυασμό με ένα λευκό ή φωτεινό φόντο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ