Ενέργειες

Φορμά (format)

Από The Stelios Files

Το μέγεθος και σχήμα ενός αρνητικού μίας διαφάνειας, μιας φωτογραφίας ή της περιοχής θέας μίας μηχανής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ