Ενέργειες

Φορέας

Από The Stelios Files

Μεταλλικό ή πλαστικό πλαίσιο που συγκρατεί το αρνητικό ή τη διαφάνεια επίπεδα, μέσα στο μεγεθυντή κατά το στάδιο της εκτύπωσης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ