Ενέργειες

Φιλτράρισμα

Από The Stelios Files

Στην έγχρωμη εκτύπωση, η χρήση έγχρωμων φίλτρων για τον έλεγχο της χρωματικής ισορροπίας της μεγεθυμένης εικόνας, βλέπε επίσης φίλτρα CC.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ