Ενέργειες

Φιλμ

Από The Stelios Files

Φωτογραφικό υλικό στο οποίο το φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα είναι επικαλυμμένο πάνω από μία διαφανή πλαστική βάση.

Το ασπρόμαυρο φιλμ έχει μία επίστρωση γαλακτώματος ενώ το έγχρωμο φιλμ έχει το λιγότερο τρεις και κάθε μία είναι ευαίσθητη σε διαφορετικό χρώμα του φωτός.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ