Ενέργειες

Φασματική ευαισθησία

Από The Stelios Files

Η σχετική ανταπόκριση ενός φωτογραφικού γαλακτώματος στα χρώματα του φάσματος.

Η φυσική ανταπόκριση ενός γαλακτώματος μπορεί να μεταβληθεί με την εισαγωγή ευαισθητοποιητών των χρωστικών κατά την κατασκευή.

Στα έγχρωμα φιλμ οι ευαισθητοποιητές χρησιμοποιούνται για να πετύχουν την απαιτούμενη φασματική ευαισθησία σε κάθε μία από τις τρεις επιστρώσεις.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ