Ενέργειες

Φακός zoom

Από The Stelios Files

Φακός που είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να επιτρέπει συνεχή και διαφορετική εναλλαγή της εστιακής του απόστασης, χωρίς να επηρεάζεται η εστίαση ή οι αριθμοί f.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ