Ενέργειες

Φακός μάτι ψαριού (fisheye)

Από The Stelios Files

Υπερβολικά ευρυγώνιος φακός, με μία γωνία θέας μεγαλύτερη από 100° μοίρες.

Τέτοιοι φακοί παραμορφώνουν την εικόνα γιατί δεν είναι διορθωμένοι από τη βαρελοειδή παραμόρφωση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ