Ενέργειες

Φαινόμενο Callier

Από The Stelios Files

Ένα φαινόμενο αντίθεσης που συναντάται στην εκτύπωση και οφείλεται στους συγκεντρωτικούς μεγεθυντήρες. Προκαλείται από τη διάχυση του φωτός από το συγκεντρωτικό σύστημα του μεγεθυντήρα στις πυκνές περιοχές του αρνητικού.

Σε μεγεθυντήρες διάχυσης το φως διαχέεται πριν φτάσει στο αρνητικό και το φαινόμενο της αντίθεσης είναι πολύ μικρότερο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ