Ενέργειες

Φίλτρο skylight

Από The Stelios Files

Ένα αδύνατο πορτοκαλί διορθωτικό φίλτρο που χρησιμοποιείται στη λήψη διαφανειών και μειώνει τις μπλε αποχρώσεις του ουρανού .


Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ