Ενέργειες

Φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας

Από The Stelios Files

Ένα γκρίζο φίλτρο που μειώνει το ποσό του φωτός που μπαίνει στη μηχανή όταν το διάφραγμα και η ταχύτητα δεν μπορούν πια να μεταβληθούν. Έχει ίδια αποτελέσματα σε όλα τα χρώματα του φάσματος και έτσι δεν επηρεάζει το χρώμα της τελικής φωτογραφίας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ