Ενέργειες

Φίλτρο διαφανές

Από The Stelios Files

Υλικό όπως το γυαλί ή η ζελατίνα που μεταβάλει τη φύση , το χρώμα η την ποιότητα του φωτός που περνάει μέσα απ’ αυτή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ