Ενέργειες

Φίλτρα χρωματικής διόρθωσης (CC)

Από The Stelios Files

Είναι σχεδιασμένα κύρια για τη χρωματική διόρθωση στη διαδικασία της αφαιρετικής εκτύπωσης το φίλτρο CC2OY , για παράδειγμα, είναι ένα κίτρινο φίλτρο με πυκνότητα 0.2. Μερικές φορές αναφέρονται σαν CP (έγχρωμης εκτύπωσης) φίλτρα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ