Ενέργειες

Υπο

Από The Stelios Files

Συντομία του υποσουλφίτ που είναι η ονομασία που δόθηκε στο τριοθειώδες νάτριο. Συχνά χρησιμοποιούταν σαν γενικός όρος των στερεωτικών διαλύσεων.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ