Ενέργειες

Υπεριώδη

Από The Stelios Files

Μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανάμεσα στα 5 και 400 nm. Η ακτινοβολία αυτή είναι αόρατη αλλά καταγράφεται στα φωτογραφικά υλικά και είναι ένα αίτιο της αέρινης προοπτικής. Ένα υπεριώδες φίλτρο (UV) μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από το φακό για να μειώσει τις επιδράσεις της ακτινοβολίας αυτής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ