Ενέργειες

Υπερεστιακή απόσταση

Από The Stelios Files

Η απόσταση ανάμεσα από τη μηχανή και το κοντινότερο επίπεδο του θέματος που είναι ευκρινές όταν ο φακός είναι εστιασμένος στο άπειρο και με ένα δεδομένο διάφραγμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ