Ενέργειες

Υπερέκθεση

Από The Stelios Files

Το αποτέλεσμα της επιπλέον έκθεσης που δέχεται ένα φωτοευαίσθητο υλικό, Είτε εκθέτοντάς το σε πολύ λαμπρό φως είτε αφήνοντας το φως να επιδράσει επάνω του για πολύ χρόνο. Το αποτέλεσμα στα έγχρωμα αρνητικά και φωτογραφίες είναι μια αύξηση στην πυκνότητα στις διαφάνειες.

Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη φωτεινότητα και αδυνάτισμα των χρωμάτων σε σημείο που αυτά να μην φαίνονται καθόλου στις περιοχές υψηλών τόνων.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ