Ενέργειες

Τριοθειικό νάτριο

Από The Stelios Files

Το χημικό που συχνά χρησιμοποιείται στη στερέωση για να μετατρέπει τα αχρησιμοποίητα αλογονίδια του αργύρου σε μία διαλυτή μορφή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ