Ενέργειες

Τριοθειικό αμμώνιο

Από The Stelios Files

Διαλύτης του αργύρου που χρησιμοποιείται σε μερικές διαλύσεις λεύκανσης στερέωσης για να μετατρέπει τα ανεπιθύμητα αλογονίδια του αργύρου (συμπεριλαμβανομένου του επαναλογονοποιημένου από τη λεύκανση μεταλλικού αργύρου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ