Ενέργειες

Τοπική υποέκθεση

Από The Stelios Files

Έλεγχος της πυκνότητας μίας φωτογραφίας με τη μείωση της έκθεσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας του φωτογραφικού χαρτιού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ