Ενέργειες

Τοπική υπερέκθεση

Από The Stelios Files

Μέθοδος αύξησης της έκθεσης κατά την εκτύπωση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ