Ενέργειες

Τηλέμετρο

Από The Stelios Files

Ένα σύστημα εστίασης που καθορίζει την απόσταση ανάμεσα στο θέμα και τη μηχανή. Το θέμα φαίνεται (σκοπεύεται) συγχρόνως από δύο σημεία. Δύο διαφορετικά είδωλα εμφανίζονται στο σκόπευτρο που μπορούν να συμπέσουν ρυθμίζοντας ένα κάτοπτρο ή ένα παρόμοιο σύστημα. Η ρύθμιση αυτή γίνεται με το δακτύλιο εστίασης του φακού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ