Ενέργειες

Ταχύτητα φιλμ

Από The Stelios Files

Ευαισθησία ενός φωτογραφικού γαλακτώματος στο φως.

Υπάρχουν συστήματα κατάταξης της ταχύτητας των φιλμ όπως το ASA, ISO, DIN ή GOST.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του φιλμ, τόσο πιο γρήγορα αντιδρά στο φως.

  • ASA

Σύντμηση της αμερικανικής ένωσης κανονισμών, του οργανισμού που θέσπισε ένα σύστημα διατίμησης της ευαισθησίας των φιλμ. Η διατίμηση γίνεται με αριθμούς ASA. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του φιλμ. Οι αξίες των αριθμών βασίζονται πάνω σε μία αριθμητική πρόοδο έτσι ώστε ένα φιλμ με 400 ASA να έχει διπλάσια ταχύτητα από ένα με 200 ASA.

  • DIN

Σύντμηση του γερμανικού οργανισμού κανονισμών, που Διαμόρφωσε ένα σύστημα διατίμησης της ταχύτητας των φιλμ. η διατίμηση γίνεται σε αριθμούς DIN. όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο πιο γρήγορο και το φιλμ. οι αξίες αυτές βασίζονται σε μία λογαριθμική πρόοδο, έτσι που μία αλλαγή +30 ισούται με διπλασιασμό της ταχύτητας. Έτσι ένα φιλμ 21° DIN είναι δύο φορές πιο γρήγορο από ένα 18° DIN.

  • ISO

Διεθνής οργανισμός κανονισμών, που δημιούργησε ένα διεθνές σύστημα διατίμησης της ταχύτητας των φιλμ, βασισμένο στο αριθμητικό ASA και λογαριθμικό DIN σύστημα.

  • GOST

Ο επίσημος οργανισμός κανονισμών της Σοβιετικής Ένωσης, που έχει διαμορφώσει ένα σύστημα διατίμησης της ταχύτητας των φιλμ , με τη βοήθεια μίας αριθμητικής προόδου όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο γρηγορότερη είναι και η ανταπόκριση του φιλμ στο φως.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ