Ενέργειες

Σύστημα φακών

Από The Stelios Files

Οι διαθέσιμοι εναλλακτικοί φακοί μίας συγκεκριμένης μηχανής. Ο όρος αυτός επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει την οπτική κατασκευή του σύνθετου φακού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ