Ενέργειες

Σύνθετος φακός

Από The Stelios Files

Σύστημα φακών αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα στοιχεία.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ