Ενέργειες

Σύνθετη εκτύπωση

Από The Stelios Files

Η εκτύπωση δύο αρνητικών σαν ένα ή ξεχωριστά, σε ένα μόνο φωτογραφικό χαρτί.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ