Ενέργειες

Σχετικό διάφραγμα

Από The Stelios Files

Η διάμετρος του ανοίγματος του διαφράγματος διαιρεμένη με την εστιακή απόσταση του φακού. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε αριθμούς f, και σημειώνεται στο σώμα του φακού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ