Ενέργειες

Σχετική ευαισθησία γαλακτώματος

Από The Stelios Files

Η ευαισθησία σε μία περιορισμένη κλίμακα χρωμάτων ενός γαλακτώματος που χρησιμοποιείται στην έγχρωμη φωτογραφία. Για παράδειγμα, τα γαλακτώματα των έγχρωμων χαρτιών είναι ευαίσθητα μόνο στις χαρακτηριστικές χρωστικές του έγχρωμου αρνητικού και όχι σε όλο το ορατό φάσμα. Αυτή η σχετική τους ευαισθησία επιτρέπει τη χρήση φωτισμού ασφαλείας μαζί με τα ευαίσθητα υλικά και βοηθά στον έλεγχο της αντίθεσης και της έγχρωμης ισορροπίας της τελικής φωτογραφίας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ