Ενέργειες

Σφάλμα παράλλαξης

Από The Stelios Files

Η διαφορά ανάμεσα στην περιοχή της εικόνας που φαίνεται από το σκόπευτρο και αυτής που καταγράφεται ατό φιλμ. Τα συστήματα σκόπευσης διαμέσου του φακού δεν έχουν αυτό το σφάλμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ